Justin + Justina

Narzędzia usprawniają montaż konstrukcji drewnianych lub metalowych.

„Justin” to tuleja regulacyjna ze skalą do montażu/instalacji listew drewnianych.

„Justina” to magnetyczny trójnik ze skalą do montażu/instalacji profili metalowych.

Oba narzędzia znacząco podnoszą efektywność w pracy pozwalając oszzcędzić czas podczas instalacji.