Przyrząd do frezowania

Do wyznaczania okrągłych wycięć w segmenach

Do wyznaczania kół o średnicy od 200 mm do 600 mm
Tylko w połączeniu ze standardową jednostką frezującą (1 kW)